Jste zde

Přijímací řízení VOŠZ pro šk. rok 2019/2020

Přijímací řízení VOŠZ na školní rok 2019/2020

1. kolo přijímacího řízení se konalo ve dnech 25.-26.6.2019.

2. kolo přijímacího řízení se koná dne 23.9.2019.

Přihlášky na vyšší odbornou školu pro 2. kolo přijímacího řízení

se odevzdávají do 23.8.2019.

 

Přehled oborů otevíraných ve šk. roce 2019/2020 zde

Informace pro uchazeče do 2. kola

Zápisový lístek pro přijaté uchazeče zde

Lístek prosím vyplňte a odevzdejte zpět škole do 10.7. Využijte jednu z možností:

  • zaslání poštou na adresu školy
  • zaslání scanu či fotografie na e-mail uhliroval@zdravka-plzen.cz
  • osobní odevzdání při převzetí rozhodnutí o přijetí ve dnech 28.6. a 1.7.

Přijatí uchazeči si mohou osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí, a to v těchto termínech:

  • 28.6.2019  7,30-15,30 hod. (pátek)
  • 1.7.2019  7,30-15,30 hod. (pondělí)

Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí si mohou uchazeči vyzvednout po nástupu ke studiu.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučenou poštou.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

 

 

  • Ředitelka školy si vyhrazuje právo neotevřít některý z nabízených oborů z důvodu přijetí nedostatečného počtu studentů. Dle vyhlášky č. 10/2005 Sb. §4 odst. 1 „Nejnižší počet studentů ve studijní skupině při zahájení studia v prvním ročníku je 10.“

 

Přihláška: 

Důležité informace k vyplnění přihlášky

K přihlášení využívejte prosím formulář naší školy.

 

UPOZORNĚNÍ:

V den přijímacího řízení uchazeč předkládá maturitní vysvědčení. 1. kolo tedy není určeno uchazečům, kteří nesplní maturitní zkoušku. Uchazeči, kteří budou skládat maturitu až v září, se mohou přihlásit do 2. kola. 2. kolo se bude konat na konci září.