Jste zde

Poskytnutí testových zadání k PŘ

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. 

https://vpz.cermat.cz/testy/