Jste zde

Přijímací řízení VOŠZ - vyhlášení 3. kola

Vyšší odborná škola zdravotnická vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obor Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma. Bližší informace naleznete v sekci "přijímací řízení VOŠZ".