Jste zde

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení na SZŠ v roce 2018

Kurz českého jazyka začíná 6.2.2018 a kurz matematiky začíná 7.2.2018, vždy v 15:00.

Seznamy žáků s umístěním budou vyvěšeny před zahájením kurzů (v úterý 6. 2.) u vrátnice školy.

Obsah přípravných kurzů