Jste zde

Projekt Info Kariéra a Vzděláním k úspěchu bez bariér

Naše škola navázala spolupráci s informačně vzdělávacím střediskem PK a ZČU v Plzni na projektu Info Kariéra a Vzděláním úspěchu bez bariér. Spolupráce je zaměřena na tyto oblasti:

  •  podpora žáků se SVP(speciální vzdělávací potřeby)- integrace bez zábran
  •  kariérové poradenství pro SŠ- volba vzdělávací cesty
  •  psychologické poradenství, krizové intervence na škole ve spolupráci s odbornými konzultanty pro žáky i pedagogy