Jste zde

KA2 Critical Thinking, Communicational and Social Skills Development

Projekt je financován za podpory Evropské komise.

CZ - Diseminační film o projektu

EN - Dissemination Project Film

Projekty Erasmus+ na SZŠ a VOŠZ

Cílem projektu je rozvoj kritického myšlení, komunikačních a sociálních dovedností. Projekt aktivujte studenty v otázkách komunitního života a pokládá základy svobodného myšlení a jednání. Usilujeme o rozvíjení hodnot jako je vzájemný respekt, tolerance, demokracie a aktivní občanství. Projekt podporuje interkulturní učení, rozvíjí spolupráci a výměnu myšlenek mezi studenty v Evropě a Turecku.

Facebook

eTwinning