Jste zde

Projekt KA2 United in diversity: UNESCO regional heritage within European identity

Projekt je financován za podpory Evropské komise.

CZ - Diseminační film o projektu

EN - Dissemination Project Film

Projekt koordinovaný makedonskou školou v programu ERASMUS+ KA2 s partnerskými školami z Itálie, Maďarska, České republiky a Španělska se zaměřuje na roli mládeže v propagaci, ochraně a zachování dědictví UNESCO. Má zvýšit povědomí o hodnotě tohoto dědictví a o nedostatku příležitostí aktivně se zapojit do jeho uchování. Cílem projektu je vytvořit ucelený a inovativní vzdělávací program, který by pojal dědictví UNESCO v jeho různorodosti a zohlednil vztah mezi jeho formami a vzděláváním, které by se mělo stát mechanismem valorizace místní identity a hodnot dědictví a jeho pozitivním hodnocením. Dlouhodobým cílem tohoto vzdělávacího programu by měla být větší angažovanost dětí a mládeže v propagaci, ochraně a předávání všech forem dědictví UNESCO.