Jste zde

Přijímací řízení VOŠZ pro šk. rok 2017/2018

Informace k 2. kolu přijímacího řízení zde

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

DŮLEŽITÉ: Zápisový lístek pro přijaté uchazeče zde

Přijatí uchazeči si mohou osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí

v těchto termínech:

30.6.2017  7,30-15,30 hod. (pátek)

3.7.2017  7,30-15,30 hod. (pondělí)

Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí obdrží uchazeči po nástupu ke studiu.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučenou poštou.

 

Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma

Diplomovaná všeobecná sestra - kombinovaná forma

Diplomovaná dentální hygienistka

Diplomovaný farmaceutický asistent

Diplomovaný nutriční terapeut

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Sociální práce a sociální pedagogika

 

 

Přehled oborů otevíraných ve šk. roce 2017/2018 zde

Přihláška: 

!!! DŮLEŽITÉ !!! informace k podání přihlášky čtěte zde 

K přihlášení využívejte prosím formulář naší školy.

 

UPOZORNĚNÍ:

V den přijímacího řízení uchazeč předkládá maturitní vysvědčení. 1. kolo tedy není určeno uchazečům, kteří nesplní maturitní zkoušku. Uchazeči, kteří budou skládat maturitu až v září, se mohou přihlásit do 2. kola. 2. kolo se bude konat na konci září.