Jste zde

Přijímací řízení VOŠZ pro šk. rok 2018/2019

 

1. kolo přijímacího řízení VOŠZ na školní rok 2018/2019 

se koná ve dnech 26.-27.6.2018.

Termín pro odevzdání přihlášek do 1. kola byl 31.5.2018.

2. kolo přijímacího řízení VOŠZ se koná dne 25.9.2018.

Termín pro odevzdání přihlášek je 24.8.2018.

Přehled oborů otevíraných ve šk. roce 2018/2019 zde

Informace pro zájemce o 2. kolo zde

 

  • Pro zájemce o obor Diplomovaná dětská sestra:
  • V současné době přijímáme přihlášky zájemců o obor Diplomovaná dětská sestra, 53-41-N/5., denní forma studia. Přihlášky jsou k dispozici na studijním oddělení nebo ke stažení na webových stránkách školy.
  • Akreditační řízení oboru právě probíhá na ministerstvu zdravotnictví. V případě zamítnutí akreditace by byl uchazeči vrácen poplatek za zpracování přihlášky nebo by byl uchazeči nabídnut jiný obor ke studiu na VOŠZ.
  • Pro další informace se obracejte na studijní odd. VOŠZ, Mgr. Lenka Uhlířová, tel. 378015222, e-mail uhliroval@zdravka-plzen.cz .

 

  • Ředitelka školy si vyhrazuje právo neotevřít některý z nabízených oborů z důvodu přijetí nedostatečného počtu studentů. Dle vyhlášky č. 10/2005 Sb. §4 odst. 1 „Nejnižší počet studentů ve studijní skupině při zahájení studia v prvním ročníku je 10.“

 

Přihláška: 

Důležité informace k vyplnění přihlášky

K přihlášení využívejte prosím formulář naší školy.

 

UPOZORNĚNÍ:

V den přijímacího řízení uchazeč předkládá maturitní vysvědčení. 1. kolo tedy není určeno uchazečům, kteří nesplní maturitní zkoušku. Uchazeči, kteří budou skládat maturitu až v září, se mohou přihlásit do 2. kola. 2. kolo se bude konat na konci září.