Jste zde

Přijímací řízení VOŠZ pro šk. rok 2018/2019

 

1. kolo přijímacího řízení VOŠZ na školní rok 2018/2019 

se koná ve dnech 26.-27.6.2018.

Termín pro odevzdání přihlášek do 1. kola je 31.5.2018.

 

Přehled oborů otevíraných ve šk. roce 2018/2019 zde

 

  • V jednání je otevření denní formy studia oboru Diplomovaná dětská sestra. Informace o otevření tohoto oboru a možnostech přihlášení budou k dispozici na tomto místě v nejbližším možném termínu.
  • Ředitelka školy si vyhrazuje právo neotevřít některý z nabízených oborů z důvodu přijetí nedostatečného počtu studentů. Dle vyhlášky č. 10/2005 Sb. §4 odst. 1 „Nejnižší počet studentů ve studijní skupině při zahájení studia v prvním ročníku je 10.“

 

Přihláška: 

Důležité informace k vyplnění přihlášky

K přihlášení využívejte prosím formulář naší školy.

 

UPOZORNĚNÍ:

V den přijímacího řízení uchazeč předkládá maturitní vysvědčení. 1. kolo tedy není určeno uchazečům, kteří nesplní maturitní zkoušku. Uchazeči, kteří budou skládat maturitu až v září, se mohou přihlásit do 2. kola. 2. kolo se bude konat na konci září.