Jste zde

Přijímací řízení VOŠZ pro šk. rok 2018/2019

4. kolo přijímacího řízení je vyhlášené na obory:

  • Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma
  • Diplomovaná dětská sestra – denní forma
  • Diplomovaný farmaceutický asistent – denní forma
  • Diplomovaný nutriční terapeut – denní forma
  • Diplomovaný nutriční terapeut – kombinovaná forma
  • Diplomovaný zdravotní laborant – denní forma
  • Diplomovaný zubní technik – denní forma
  • Sociální práce a sociální pedagogika – denní forma

V případě zájmu kontaktujte co nejdříve studijní odd. VOŠZ, tel. 378015222, e-mail: uhliroval@zdravka-plzen.cz

4. kolo proběhne formou ústního pohovoru dne 25.10.2018.

Přihlášky jsou k dispozici ke stažení níže.

 

1. kolo přijímacího řízení VOŠZ na školní rok 2018/2019 

se konalo ve dnech 26.-27.6.2018.

2. kolo přijímacího řízení VOŠZ se konalo dne 25.9.2018.

3. kolo přijímacího řízení VOŠZ se konalo dne 17.10.2018.

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení:

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná dětská sestra

Diplomovaný farmaceutický asistent

Diplomovaný nutriční terapeut - kombinovaná forma

Diplomovaný zdravotní laborant

Diplomovaný zubní technik

Sociální práce a sociální pedagogika - denní forma

 

Přehled oborů otevíraných ve šk. roce 2018/2019 zde

 

 

  • Ředitelka školy si vyhrazuje právo neotevřít některý z nabízených oborů z důvodu přijetí nedostatečného počtu studentů. Dle vyhlášky č. 10/2005 Sb. §4 odst. 1 „Nejnižší počet studentů ve studijní skupině při zahájení studia v prvním ročníku je 10.“

 

Přihláška: 

Důležité informace k vyplnění přihlášky

K přihlášení využívejte prosím formulář naší školy.

 

UPOZORNĚNÍ:

V den přijímacího řízení uchazeč předkládá maturitní vysvědčení. 1. kolo tedy není určeno uchazečům, kteří nesplní maturitní zkoušku. Uchazeči, kteří budou skládat maturitu až v září, se mohou přihlásit do 2. kola. 2. kolo se bude konat na konci září.