Jste zde

Přijímací řízení VOŠZ pro šk. rok 2018/2019

 

1. kolo přijímacího řízení VOŠZ na školní rok 2018/2019 

se konalo ve dnech 26.-27.6.2018.

2. kolo přijímacího řízení VOŠZ se koná dne 25.9.2018.

Termín pro odevzdání přihlášek je 24.8.2018.

Přehled oborů otevíraných ve šk. roce 2018/2019 zde

Informace pro zájemce o 2. kolo zde

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Zápisový lístek ke stažení zde (pokyny k odeslání jsou součástí lístku)

Přijatí uchazeči si mohou osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí,

a to v těchto termínech:

29.6.2018  7,30-15,30 hod. (pátek)

2.7.2018  7,30-15,30 hod. (pondělí)

Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí obdrží uchazeči po nástupu ke studiu.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučenou poštou.

 

 

  • Pro zájemce o obor Diplomovaná dětská sestra:
  • V současné době přijímáme přihlášky zájemců o obor Diplomovaná dětská sestra, 53-41-N/5., denní forma studia. Přihlášky jsou k dispozici na studijním oddělení nebo ke stažení na webových stránkách školy.
  • Akreditační řízení oboru právě probíhá na ministerstvu zdravotnictví. V případě zamítnutí akreditace by byl uchazeči vrácen poplatek za zpracování přihlášky nebo by byl uchazeči nabídnut jiný obor ke studiu na VOŠZ.
  • Pro další informace se obracejte na studijní odd. VOŠZ, Mgr. Lenka Uhlířová, tel. 378015222, e-mail uhliroval@zdravka-plzen.cz .

 

  • Ředitelka školy si vyhrazuje právo neotevřít některý z nabízených oborů z důvodu přijetí nedostatečného počtu studentů. Dle vyhlášky č. 10/2005 Sb. §4 odst. 1 „Nejnižší počet studentů ve studijní skupině při zahájení studia v prvním ročníku je 10.“

 

Přihláška: 

Důležité informace k vyplnění přihlášky

K přihlášení využívejte prosím formulář naší školy.

 

UPOZORNĚNÍ:

V den přijímacího řízení uchazeč předkládá maturitní vysvědčení. 1. kolo tedy není určeno uchazečům, kteří nesplní maturitní zkoušku. Uchazeči, kteří budou skládat maturitu až v září, se mohou přihlásit do 2. kola. 2. kolo se bude konat na konci září.