Aktivity projektu

Veřejná výběrová řízení

VR001 - termín zveřejnění 14.2.-28.2.2011 12:00 - uzavřeno 28.2.2011
10.03.2011 Úvodní konference k projektu - Fotografie

01.06.2011 - Spušťen e-learningový kurz k DRG - volba E-learning
31.08.2011 - Dokončen mezioborový učební text
01.09.2011 - Spušťen pilotní běh

Monitorovací zprávy

MZ1 01-03 2011, MZ2 04-06 2011