Aktivity projektu

Veřejná výběrová řízení

VR001 - ukončeno - výherce firma STAPRO s.r.o.
01.02.2014 - 30.09.2014 - KA01 - ukončena
17.03.2014 Úvodní konference k projektu Fotodokumentace
01.10.2014 - 31.01.2015 - KA02 - ukončena
01.02.2015 - 30.06.2015 - KA03
23.06.2015 Závěrečná konference k projektu Fotodokumentace


Monitorovací zprávy

MO1 02-04 2014 - období ukončeno, předána MZ1 - schválena
MO2 05-07 2014 - období ukončeno, předána MZ2 - schválena
MO3 08-10 2014 - období ukončeno, předána MZ3 - schválena
MO4 11-01 2015 - období ukončeno, předána MZ4 - schválena
MO5 02-04 2015 - období ukončeno, předána MZ5 - schválena
MO6 05-06 2015 - období ukončeno, probíhá zpracování závěrečné monitorovací zprávy