Bakaláři

Škola používá školní informační systém Bakalář jako ucelenou entitu uchovávající nezbytné údaje o žácích a studentech podle GDPR. Žáci a studenti dostanou přístupové heslo v den nástupu, nebo v nejbližším možném termínu. Hesla jsou generována systémem a mají atributy všeobecně doporučovaného silného hesla.

Pro rodiče a zákonné zástupce nezletilých je vygenerováno zvláštní heslo (v současné době je možné pouze jedno). Také je možné poskytnout tzv. „heslo dohledu“ pro přístup ke kontrole prospěchu třetím stranám, typicky domovům mládeže či sportovním klubům. Přístupy dohledu jsou oproštěny od osobních dat a redukovány pouze na prospěch.

Škola používá pro střední školu a vyšší odbornou školu samostatné instalace Bakalářů, které nelze zaměnit.

 

Školní informační systém Bakalář je možné využívat na 2 platformách.

  1. Webová verze Bakalářů. Na webových stránkách školy www.zdravka-plzen.cz – zde je link pro vstup do systému Bakalář. Zde je možné realizovat žákovský (studentský), učitelský i rodičovský přístup k Bakalářům.

K webovým Bakalářům se lze dostat i přímým zadáním do internetového prohlížeče:

  • Pro střední školu: https://zdravka-plzen.cz/bakaweb/login
  • Pro vyšší odbornou školu: https://zdravka-plzen.cz/bakavos/login

2) Mobilní aplikace Bakaláři Online. Aplikaci lze bezplatně stáhnout z Google Play nebo App store a má takovouto ikonu.

Aplikace vyžaduje minimálně Android verze 7.1.1. a je třeba ji nastavit.

2.1. V mobilní aplikaci se nejprve objeví tato maska, kterou je nutné vyplnit:

2.2. Je nutné vybrat správně školu. Pro střední školu je nutné vybrat odkaz „Střední zdravotnická škola“, pro vyšší odbornou školu je nutné vybrat odkaz „Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň“. Odkazy nelze zaměnit.​​​​​​​

 

2.3. V linku se objeví příslušný odkaz.

  • pro střední školu: https://zdravka-plzen.cz/bakaweb
  • pro vyšší odbornou školu: https://zdravka-plzen.cz/bakavos

Pak se již jen aplikuje heslo vydané administrátorem.