Řešení zapomenutých hesel využívaných pro školní účely

Všichni žáci a studenti na počátku studia obdrží přístupová hesla k systémům, která jsou povinni uchovat. (bezvadně uchované heslo není zadané do mobilního telefonu a zahozené)

Bakaláři

Pokud žáci nebo rodiče zapomenou heslo, lze jej automaticky obnovit přes odkaz „zapomenuté heslo“ na webových stránkách školy.

Žáci a studenti použijí pro obnovu školní email, který jim byl přidělen administrátorem.

Rodiče pro obnovu zapomenutého hesla použijí email, který škole poskytli ke komunikaci.

Hesla k systémovým počítačům

Zapomenutá hesla k systémovým počítačům vydává správce sítě a to pouze osobně.

Heslo je možné pouze změnit přes ikonu „zmena_hesla“ na ploše v případě, že je uživatel přihlášen ke svému účtu.

Hesla k Office 365

Co se týče hesel Office 365, věnujte pozornost prvotnímu přihlášení. Systém požaduje zadání telefonního čísla nebo soukromého e-mailu. Hesla k Office 365 je možné obnovit právě pomocí těchto údajů.