Jarní zkušební období 2024

průvodce maturitními zkouškami jaro 2024 (aktualizovaný)

 

 


1) Seznam témat z literatury – český jazyk

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce společné části v platném katalogu vlastní seznam literárních děl, který obsahuje 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl v daném školním roce.

2) Seznam témat z cizích jazyků

Seznam témat ke společné(státní) ústní zkoušce z jazyků

3) Seznam okruhů k praktické maturitní zkoušce


Archiv 2018/2020

Archiv 2016/2017

Archiv 2015/2016

Archiv 2014/2015