Jste zde

Archiv maturity 2017/2020

Maturity

Průvodce maturitními zkouškami v jarním termínu roku 2021

Průvodce maturitními zkouškami v jarním termínu a přihlášku k maturitním zkouškám 2020 v podzimním termínu najdete zde:

přihláška

 

 

Průvodce maturitními zkouškami v podzimním termínu roku 2020

Průvodce maturitními zkouškami v podzimním termínu a přihlášku k maturitním zkouškám 2020 v podzimním termínu najdete zde:

přihláška

průvodce maturitní zkouškou

žákovský průvodce maturitní zkouškou - Cermat

 

Přezkum výsledků zkoušek

návod najdete zde.

 

Maturitní zkoušky 2020

zde najdete aktuálního průvodce maturitními zkouškami na JARO 2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronavirové nákazy, a následné vyhlášení nouzového stavu, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb.

Tento zákon tedy upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy a podobu a způsob konání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.

Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Kromě zákona MŠMT připravuje i prováděcí právní předpis (vyhlášku), který upraví detaily postupu při organizaci i hodnocení všech výše uvedených zkoušek. Účinnost těchto právních přepisů bude časově omezena, a to pouze na nezbytně nutnou dobu způsobenou mimořádnými okolnostmi, tedy na výše uvedené zkoušky konané v tomto školním roce (2019/2020) a na to navazující podzimní opravné a náhradní termíny a případně na opakování zkoušky v případě přezkumného řízení

zde najdete zveřejněná schémata maturit 

 

Maturitní zkoušky 2019


 


1) Seznam témat z literatury - český jazyk

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce společné části v platném katalogu vlastní seznam literárních děl, který obsahuje 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl v daném školním roce.

2) Seznam témat z cizích jazyků

Seznam témat ke společné(státní) ústní zkoušce z jazyků-podklady pro čtvrtou úlohu pracovních listů.

3) Seznam okruhů k praktické maturitní zkoušce