Jste zde

Archiv aktualit

16.1.2021

Den otevřených dveří na SZŠ

Den otevřených dveří se koná v pondělí 18.1.2021 formou on-line. Pokud se chcete zúčastnit on-line prezentace vedení školy, použijte odkaz v horní části pravého menu. Začátek bude v 15:00 hodin a opakovat se bude v 16:00. Vyberte si čas, který vám vyhovuje. Budete mít i možnost případně klást dotazy. Těšíme se na vaši účast !

8.1.2021

Informace o výuce na SZŠ a VOŠZ od 11. do 22. ledna 2021

Výuka na SZŠ a VOŠZ probíhá od 11. ledna  do 22. ledna 2021 ve stejném režimu jako od 4. – 10. ledna 2021. 

3.1.2021

Informace o výuce na VOŠZ od 4.1.2021

Od 4.1.2021 probíhá na VOŠZ distanční výuka. Prezenční formou probíhá odborná praxe, která je realizována pouze ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Studentům, kteří pracují jako dobrovolníci, bude odborná praxe započítána.

16.12.2020

Den otevřených dveří a přijímací řízení

Předběžné informace k přijímacímu řízení a dni otevřených dveří, který se bude konat 18.1.2021 online najdete zde

RNDr. Milan Štěpánek

zástupce ředitelky školy

15.12.2020

Informace pro žáky SZŠ a studenty VOŠZ – vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny začínají už od 21. 12. 2020.  Jejich plánovaná doba trvání je do 3. 1. 2021, nebude-li určeno MŠMT jinak. Režim výuky od 4. 1. 2021 se bude řídit pokynem MŠMT a epidemickou situací. Vedení školy bude stav sledovat a uložíme informaci na web neprodleně.

 

12.11.2020

Přípravné kurzy

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří na SZŠ a VOŠZ v Plzni, který se bude konat 18.1.2021 v budově školy od 14.30 hodin.

Zároveň bychom chtěli usnadnit Vašim dětem přípravu na přijímací zkoušky konáním kurzů z českého jazyka a matematiky pouze prezenční formou, bude-li to možné.

Celý leták zde

RNDr. Milan Štěpánek

4.11.2020

průvodce maturitními zkouškami JARO 2021

Průvodce maturitními zkouškami a k maturitním zkouškám 2021 v jarním termínu najdete zde a přihlášku zde.

3.11.2020

Školská rada - prodloužení funkčního období

Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. 

Plné znění OOP

31.10.2020

Od 2. 11. 2020 pokračuje na SZŠ a VOŠZ distanční výuka

Výjimkou je odborná praxe:

Na SZŠ - u oboru Zdravotnický asistent 3. a 4. ročník, předmět Ošetřování nemocných - viz. informace ze dne 21. 10.

Na VOŠZ - viz. informace ze dne 21. 10.
Žáci a studenti, kteří pracují jako dobrovolníci jsou omluveni z distanční výuky. Zároveň je jim započítávána odborná praxe (pokud splní předepsanou hodinovou dotaci).

 
21.10.2020

podzimní prázdniny

26. - 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny

13.10.2020

Od 14. října do 1. listopadu probíhá pouze distanční výuka

Od 14. října do 1. listopadu probíhá na SZŠ a VOŠZ pouze distanční výuka. Praktická výuka a odborná praxe neprobíhá.

V případě, že se situace změní, budeme Vás neprodleně informovat.

Vláda zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách.

Krizová opatření vlády ČR, Sbírka zákonů č. 408/2020 Sb., Usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 12.10.2020 viz Sbírka zákonů

7.10.2020

Přijímací řízení VOŠZ - vyhlášení 3. kola

Vyšší odborná škola zdravotnická vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obor Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma. Bližší informace naleznete v sekci "přijímací řízení VOŠZ".

2.10.2020

Provoz bufetu během distančního vzdělávání

Provozní doba školního bufetu od 5. do 16. 10. se omezuje na 7:30 - 12:00