Jste zde

Archiv aktualit

25.5.2020

migrace pošty

Veškerá pošta byla přemigrována do prostředí Office 365, jediný aktivní poštovní klient je Outlook.

14.5.2020

Změna termínu 1. kola přijímacího řízení na VOŠZ

1. kolo přijímacího řízení na VOŠZ proběhne ve dnech 29.-30.6.2020. 

Přihlášky se odevzdávají do 31.5.2020. 

Důvodem odkladu je posunutí termínů maturitních zkoušek, které budou na středních školách probíhat až do 26.6.

Další informace naleznete v sekci "přijímací řízení VOŠZ".

12.5.2020

průvodce maturitními zkouškami JARO 2020

zde najdete průvodce maturitními zkouškami JARO 2020

4.5.2020

Plán konzultací 4. ročníků a organizační pokyny

Plán konzultací 4. ročníků a organizační pokyny najdete zde

4.5.2020

POKYNY K POSTUPNÉMU OTEVÍRÁNÍ ŠKOL Z MŠMT DNE 4.5.2020

Průvodní dopis ministra

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní zkoušku a státní závěrečnou zkoušku v období do konce školního roku 2019/20

4.5.2020

INFORMACE VOŠZ

Harmonogram konzultací posledních ročníků VOŠZ najdete zde.

4.5.2020

Přípravné kurzy zrušeny

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí z porady vedení SZŠ a VOŠZ se nebudou další setkání v rámci přípravných kurzů konat. Vzhledem k trvajícím epidemiologickým opatřením se domníváme, že bude lepší, aby žáci 9.tříd využili nabízených konzultací na ZŠ. Prostředky za neodučené lekce pochopitelně vrátíme, způsob bude upřesněn. Omlouváme se za způsobené komplikace, ale v dalším období se budeme věnovat žákům  4. ročníků, které čekají maturitní zkoušky.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně štěstí u přijímacího řízení.

23.4.2020

Příprava na dálku

V samostatných článcích této sekce nově naleznete souhrn základních pravidel a doporučení pro konání jednotné přijímací zkoušky a návody na správný způsob zápisu odpovědí v případě uzavřených a

14.4.2020

Informace k přijímacímu řízení a k ukončování vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Nejnovější informace ohledně přijímacího řízení a maturit najdete v následujících odkazech webů zřizovatele školy a MŠMT.

Krajský úřad Plzeňského kraje

MŠMT

31.3.2020

Informace k přijímacímu řízení

Jakmile MŠMT zveřejní termín konání JPZ, budou uchazečům rozeslány pozvánky s podrobnými údaji o konání zkoušky. Pozvánka bude obsahobat i tzv. registrační číslo, pod kterým budou uvedeny výsledky. Jakékoli dotazy směřujte na pisova@zdravka-plzen.cz nebo felzmannova@zdravka-plzen.cz, uveďte do mailu i telefon pro případné upřesnění.

 31. 3. 2020      PhDr. Radka Felzmannová, zástupkyně ředitelky školy pro SZŠ

27.3.2020

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu žáků SZŠ je možné zasílat elektronicky po předchozím vyžádání mailem nebo telefonicky. 

Kontakt: studijní oddělení SZŠ: pisova@zdravka-plzen.cz

tel. na vrátnici školy (v čase 8-14 hod.): 378015111

26.3.2020

Změna termínu odevzdání absolventských prací

Vzhledem k současné mimořádné situaci rozhodla ředitelka školy o změně termínů a podmínek odevzdávání absolventských prací, a to následujícím způsobem:

Studenti 3. ročníků odevzdají práci v elektronické podobě vedoucímu absolventské práce do 15.4.2020, včetně vyjádření o shodě (odevzdej.cz).

Písemnou formu absolventské práce odevzdají studenti po návratu do školy. Protokol o absolventské práci bude odevzdán až spolu s písemnou podobou práce.

24.3.2020

Informace k přijímacímu řízení ke dni 23. 3. 2020

V současné době nelze odesílat pozvánky k přijímacímu řízení, bude to možné až po určení konkrétních termínů - viz. informace na webu MŠMT ze dne 23. 3. 2020

23.3.2020

Výuka v době mimořádné situace

V době mimořádné situace zajišťuje SZŠ a VOŠZ Plzeň výuku pro žáky a studenty on line.

Vedení školy a pedagogové komunikují se studenty a žáky prostřednictvím elektronické pošty.

PhDr. Ivana Křížová

ředitelka školy

16.3.2020

Usnesení vlády ČR k zajištění poskytování zdravotních služeb po dobu trvání nouzového stavu

dne 15. 3. 2020 přijala vláda ČR usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu.

V této souvislosti Vám v příloze zasíláme Základní informace k pracovní povinnosti žáků a studentů k zajištění poskytování zdravotních služeb a činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví.

Průvodní dopis najdete zde.

16.3.2020

karanténa

Návod: Co přesně můžete dělat v karanténě, kterou vláda uvalila na Česko najdete zde

13.3.2020

Informace k vyhlášení nouzového stavu

Kompletní informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu najdete v tomto dokumentu.

10.3.2020

Uzavření školy

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství.

Zákaz začne platit v úterý 10.3.2020 od 18:00. Opatření bude platit do odvolání.

Sledujte prosím informace v mailové poště, na webových stránkách školy, MŠMT a MZČR a řiďte se pokyny vlády ČR.

Opatření se vztahuje na teoretické, praktické vyučování a odbornou praxi pro žáky na SZŠ a studenty na VOŠZ.

V Plzni dne 10. 3. 2020

10.3.2020

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy na SZŠ proběhnou dne 10. 3. 2020 dle rozpisu. Od 11. 3. jsou pozastaveny do odvolání. Sledujte webové stránky školy po ukončení mimořádného opatření MZ ČR.

7.3.2020

Doplněk k informacím o šíření onemocnění novým typem koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví ČR v souvislosti s návratem všech osob z Itálie nařídilo dne 6. 3. 2020 mimořádné opatření.
 
Na základě tohoto opatření sdělujeme žákům, studentům a zaměstnancům, že pro všechny, kteří se od soboty 7. 3. 2020 vrátí z Itálie, bez ohledu na region, v němž pobývali, platí povinná čtrnáctidenní karanténa. Tito občané mají povinnost kontaktovat na dálku svého praktického lékaře, který jim vydá rozhodnutí o 14denní karanténě. Celé opatření najdete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. 
7.3.2020

Doplněk k informacím o šíření onemocnění novým typem koronaviru

Pro všechny ostatní, kteří se vrátili do soboty 7.3. 2020 platí již dřívější informace zveřejněné na našem webu.
 
Všichni žáci, studenti a zaměstnanci, kteří navštívili Itálii o jarních prázninách podají neprodleně informaci na adresu: zdravka@zdravka-plzen.cz
 
Děkujeme za spolupráci a pochopení.
 
PhDr. Ivana Křížová
ředitelka školy