Tiskové služby

Pro všechny zaměstnance, žáky a studenty je možnost černobílého i barevného tisku na síťových tiskárnách Kyocera TASK alfa 3554ci, které jsou rozmístěny na chodbách školy.

 

Všichni žáci a studenti mají zřízený účet automaticky administrátorem při nástupu do studia, zaměstnancům je účet zřízen při nástupu do pracovního poměru. Tiskový účet je totožný se systémovým účtem. Každý nový uživatel tiskových služeb musí učinit následující:

  • každý nově nastoupivší žák a student dostane ihned po zřízení účtu do školního e-mailu automaticky vygenerovaný 8-místný PIN. Zadává se na displeji tiskárny a slouží k přihlášení k tiskovému účtu na velkokapacitních tiskárnách.
  • je možné zaregistrovat kartu pro ověření do systému. Je možné použít Plzeňskou kartu, ISIC nebo jinou kartu (či žeton) s vhodným čipem Mifare. Plzeňská karta slouží k pouze ověřování totožnosti uživatele na terminálech velkokapacitních tiskáren, nikoliv k uložení hotovosti. Pro načtení nové karty zvolte na displeji tiskárny „Registrace karty“ a přiložte kartu, kterou chcete ověřit.
  • Pro uložení hotovosti pro tisk a kopírování je nutné navštívit pokladnu školy číslo dveří 327, paní Zahoříková (hotovost se neukládá do peněženky PMDP!!!!, ale do pokladny školy). Zůstatek je samozřejmě kdykoliv vratný (po přihlášení k terminálu je možné zkontrolovat zůstatek, při nesrovnalostech je možné ze systému na požádání stáhnout transakční historii). Hotovost bude v ideálním případě vyplácena po maturitě nebo absolutoriu společně s vracením knih do knihovny nebo ošacení do pokladny. Poté budou účty zrušeny.
  • Pro uložení hotovosti je též možné použít voucher v hodnotě 50 Kč, který je možné zakoupit v knihovně.  Na voucheru je částka, datum platnosti a 12-místné číslo, které po přihlášení k jakékoli kopírce zadáte po zvolení možnosti „Dobít kredit“.

Zde je aktuální ceník tisku a kopírování. Skenování je zdarma.

Kompletní návod na obsluhu tiskárny Kyocera TASK alfa 3554ci.