Aktuality

12.11.2020

Přípravné kurzy

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří na SZŠ a VOŠZ v Plzni, který se bude konat 18.1.2021 v budově školy od 14.30 hodin.

Zároveň bychom chtěli usnadnit Vašim dětem přípravu na přijímací zkoušky konáním kurzů z českého jazyka a matematiky pouze prezenční formou, bude-li to možné.

Celý leták zde

RNDr. Milan Štěpánek

4.11.2020

průvodce maturitními zkouškami JARO 2021

Průvodce maturitními zkouškami a k maturitním zkouškám 2021 v jarním termínu najdete zde a přihlášku zde.

3.11.2020

Školská rada - prodloužení funkčního období

Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. 

Plné znění OOP

31.10.2020

Od 2. 11. 2020 pokračuje na SZŠ a VOŠZ distanční výuka

Výjimkou je odborná praxe:

Na SZŠ - u oboru Zdravotnický asistent 3. a 4. ročník, předmět Ošetřování nemocných - viz. informace ze dne 21. 10.

Na VOŠZ - viz. informace ze dne 21. 10.
Žáci a studenti, kteří pracují jako dobrovolníci jsou omluveni z distanční výuky. Zároveň je jim započítávána odborná praxe (pokud splní předepsanou hodinovou dotaci).