Aktuality

31.3.2020

Informace k přijímacímu řízení

Jakmile MŠMT zveřejní termín konání JPZ, budou uchazečům rozeslány pozvánky s podrobnými údaji o konání zkoušky. Pozvánka bude obsahobat i tzv. registrační číslo, pod kterým budou uvedeny výsledky. Jakékoli dotazy směřujte na pisova@zdravka-plzen.cz nebo felzmannova@zdravka-plzen.cz, uveďte do mailu i telefon pro případné upřesnění.

 31. 3. 2020      PhDr. Radka Felzmannová, zástupkyně ředitelky školy pro SZŠ

27.3.2020

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu žáků SZŠ je možné zasílat elektronicky po předchozím vyžádání mailem nebo telefonicky. 

Kontakt: studijní oddělení SZŠ: pisova@zdravka-plzen.cz

tel. na vrátnici školy (v čase 8-14 hod.): 378015111

26.3.2020

Změna termínu odevzdání absolventských prací

Vzhledem k současné mimořádné situaci rozhodla ředitelka školy o změně termínů a podmínek odevzdávání absolventských prací, a to následujícím způsobem:

Studenti 3. ročníků odevzdají práci v elektronické podobě vedoucímu absolventské práce do 15.4.2020, včetně vyjádření o shodě (odevzdej.cz).

Písemnou formu absolventské práce odevzdají studenti po návratu do školy. Protokol o absolventské práci bude odevzdán až spolu s písemnou podobou práce.

24.3.2020

Informace k přijímacímu řízení ke dni 23. 3. 2020

V současné době nelze odesílat pozvánky k přijímacímu řízení, bude to možné až po určení konkrétních termínů - viz. informace na webu MŠMT ze dne 23. 3. 2020

23.3.2020

Výuka v době mimořádné situace

V době mimořádné situace zajišťuje SZŠ a VOŠZ Plzeň výuku pro žáky a studenty on line.

Vedení školy a pedagogové komunikují se studenty a žáky prostřednictvím elektronické pošty.

PhDr. Ivana Křížová

ředitelka školy

16.3.2020

Usnesení vlády ČR k zajištění poskytování zdravotních služeb po dobu trvání nouzového stavu

dne 15. 3. 2020 přijala vláda ČR usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu.

V této souvislosti Vám v příloze zasíláme Základní informace k pracovní povinnosti žáků a studentů k zajištění poskytování zdravotních služeb a činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví.

Průvodní dopis najdete zde.