Entries by Petr Eliáš

INFORMACE K ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ

Přípravné kurzy budou zahájeny v týdnu po jarních prázdninách. V úterý 27. 2. od 15:00 kurz českého jazyka a 28. 2. od 15:00 kurz matematiky. Rozdělení do skupin a přidělení učeben bude vyvěšeno ve vstupním vestibulu u vrátnice školy.

Projekt Crop up

Ve dnech 12. a 14. 2. 2024 proběhne na naší škole v učebnách ICT v rámci projektu Crop up workshop na téma tvorba prezentací. Partnerem projektu Crop up je největší mezinárodní studentská organizace na světě – AIESEC. Workshopu rozvíjejícího mladé lidi v oblasti osobního růstu se zúčastní žáci 1. ročníku oboru zdravotnické lyceum.
Více informací o […]

Den otevřených dveří Střední zdravotnické školy Plzeň, Karlovarská 99

SZŠ zve srdečně všechny uchazeče a zájemce o studium na Den otevřených dveří, který se bude konat 15. 1. 2024 od 14:30 do 17:30 hodin. Budou poskytnuty základní informace o nabízených studijních oborech, podmínkách přijetí a organizaci studia. V rámci odpoledne bude možné vidět vybavení laboratoří a dalších odborných učeben. Přehled otevíraných oborů pro školní […]

Stávka 27. 11. 2023

Dne 27. 11. 2023 se většina pedagogických zaměstnanců SZŠ zapojila do vyhlášené stávky učitelů. Výchovu a vzdělávání, z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, nelze zajistit ani v omezeném režimu. Ředitelka školy z tohoto důvodu vyhlašuje přerušení provozu školy – na SZŠ nebude probíhat výuka. Výuka na VOŠZ probíhá.

Budova školy (Karlovarská 99) je otevřena pouze pro zaměstnance, kteří se nezapojili do stávky […]