Den otevřených dveří Střední zdravotnické školy Plzeň, Karlovarská 99

SZŠ zve srdečně všechny uchazeče a zájemce o studium na Den otevřených dveří, který se bude konat 15. 1. 2024 od 14:30 do 17:30 hodin. Budou poskytnuty základní informace o nabízených studijních oborech, podmínkách přijetí a organizaci studia. V rámci odpoledne bude možné vidět vybavení laboratoří a dalších odborných učeben. Přehled otevíraných oborů pro školní rok 2024/25

Sexuální výchova na SZŠ

V říjnu a v listopadu realizovali lektoři z řad studentů LF UK semináře na téma Sexuální výchova na SZŠ. 

Více informací…

16. ročník Akademie řemesel v Rokycanech

Dne 12.10.2023 jsme se zúčastnili 16. ročníku výstavy škol Akademie řemesel v Rokycanech.

Více informací…

Stávka 27. 11. 2023

Dne 27. 11. 2023 se většina pedagogických zaměstnanců SZŠ zapojila do vyhlášené stávky učitelů. Výchovu a vzdělávání, z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, nelze zajistit ani v omezeném režimu. Ředitelka školy z tohoto důvodu vyhlašuje přerušení provozu školy – na SZŠ nebude probíhat výuka. Výuka na VOŠZ probíhá.

Budova školy (Karlovarská 99) je otevřena pouze pro zaměstnance, kteří se nezapojili do stávky […]

Jak to chodí u hasičů

Dne 25.10. 2023 jsme s  třídou 2APS  a 3. 11. 2023 s  třídou 2ZDL navštívili  Plzeň střed.

Více informací…

Výuka 7.11.2023 (úterý)

Od 7. 11. 2023 bude probíhat v budově na Karlovarské 99 opět výuka. Sledujte změny v rozvrhu.
Vedení školy

Ředitelské volno 6.11.2023 v budově Karlovarská 99

Z technických důvodů se výuka na Karlovarské 99 v pondělí 6.11.2023 NEKONÁ ! Je poskytnuto ředitelské volno. Výuka na VOŠZ v Podmostní probíhá dle rozvrhu. Praxe mimo budovu probíhají dle rozvrhu. Ředitelské volno se vztahuje pouze na výuku v budově Karlovarská 99.

Vedení školy