Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Aktuální informace

POZOR – je nutné doložit společně se zápisovým lístkem

Aktuálně platné učební plány studijních oborů otevřených na střední škole:

Formulář přihlášky naleznete na webových stránkách MŠMT:

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023 – 2024