2022-1-CZ01-KA122-VET-000079340 Ošetřovatelská péče o pacienty po covid 19

Projekt je financován za podpory Evropské komise.

CZ – Diseminační film o projektu

DE – Disseminationsprojektfilm

Projekty Erasmus+ na SZŠ a VOŠZ

Projekt umožnil rozvinout ošetřovatelské kompetence o pacienty po prodělaném onemocnění covid-19. Zaměřil se i na rozvoj environmentálních dovedností v ošetřovatelské péči a jakož i IT znalostí a dovednosti našich žáků a studentů ošetřovatelských oborů s důrazem na IT nástroje používané v cílové zemi mobility.