Validace Plzeňské karty

Na studijních odděleních obou škol je možné elektronicky validovat žákovské jízdné na Plzeňské kartě. Elektronická validace nahrazuje papírové žákovské potvrzení pro PMDP. Držitel validované Plzeňské karty již nemusí na přepážku PMDP a může předplatné uhradit přímo ve voze MHD na terminálu umožňujícím bezkontaktní platby nebo v bankomatu České spořitelny se službou „dobíjení“ Plzeňských karet. Samozřejmě je možné navštívit klasicky přepážku PMDP bez papírového potvrzení o studiu a nákup předplatného provést tam.

Mládež do 18 let má nárok na zlevněné předplatné na základě věku a není nutné kartu validovat. Tento postup se týká žáků a studentů, kteří dovršili 18 let věku.

PMDP předplatné