Ověření čipové karty

K ověření uživatele je možné používat čipovou kartu nebo přívěšek. Pouze je nutné, aby obsahovala čip Mifare.

  1. Zvolte „Registrace karty“

2. Na displeji se objeví „Přiložte kartu ke čtečce“. Po úspěšném přidání karty se na displeji ukáže potvrzení.