Školní e-mailové adresy, počítače a wi-fi pokrytí budovy

Školní email

Základním digitálním komunikačním kanálem mezi pedagogy a žáky (studenty) je školní e-mail. Dle školního řádu si mají všichni žáci (studenti) kontrolovat obsah mailových schránek. Všichni žáci a studenti obdrží přístup ke školnímu emailu, ke kterému mají přístup přes sadu aplikací Office 365 (viz článek Office 365).

Pokud žák nebo student ukončí nebo přeruší studium, do mailu se již nedostane, protože mu bude zablokována licence Office 365. Ve výjimečných a odůvodněných případech lze správce sítě požádat o prodloužení platnosti licence na nezbytnou dobu. U zrušených účtů je lhůta 30 dní na obnovu licence daná Microsoftem. Správce sítě komunikuje s žáky a studenty výhradně prostřednictvím školních mailů. Všem ostatní pedagogům je též doporučeno se žáky komunikovat školním e-mailem.

Pro mail je určená aplikace Outlook. Tuto aplikaci je možné bezplatně stáhnout do chytrého mobilního telefonu nebo tabletu a přihlásit se do ní přihlašovacími údaji do Office 365.

Outlook

Školní počítače

Všechny učebny jsou vybaveny stolním PC se systémem Windows 10/ Windows 11 a školní přihlašovací doménou. Bez školního účtu není možné školní počítače využívat.

Každý uživatel má přiřazen zálohovaný diskový prostor určený k výhradně školním potřebám. Disk je označen Vaším jménem a Z:\.

Wi-Fi pokrytí budovy

V budově je dostupné Wi-Fi připojení všem učitelům a žákům zdarma. Heslo pro připojení se každý žák a student dozví od svého třídního učitele nebo vedoucího studijní skupiny. Je zakázáno využívat školní internetové připojení k zákonem omezeným činnostem jako např. nabízení nebo sdílení nelegálního obsahu. Je filtrován potenciálně nebezpečný obsah pro nezletilé.