Opakované prověření budovy Karlovarská 99

Vážení rodiče, žáci a studenti,

v neděli dopoledne proběhne další měření v budově na Karlovarské 99 pracovníky laboratoře HZS. V případě, že nebudou zjištěny žádné závadné hodnoty a bude-li nám poskytnut protokol o výsledcích, umístíme informaci pro všechny zainteresované na webové stránky školy.

Děkujeme za pochopení.

Vedení SZŠ a VOŠZ

VOŠZ – nástup nově přijatých studentů

Harmonogram nástupu studentů přijatých ve 2. kole přijímacího řízení zde

Rozdělení přijatých studentů Diplomované všeobecné sestry (denní) do tříd zde

Mimořádné ředitelské volno 27.9. 2023

na 27. 9. 2023 je vyhlášeno mimořádné ředitelské volno. Pro žáky, studenty a zaměstnance platí uzavření obou budov tzn. Karlovarská i Podmostní.

Přijímací řízení VOŠZ

V sekci „Vyšší odborná škola – přijímací řízení“ jsou zveřejněny výsledky 2. kola přijímacího řízení.

Opatření k situaci vyvolané neznámou látkou

Vzhledem k situaci vyvolanou zatím neznámou látkou v čase 5. vyučovací hodiny. Sledujte svůj zdravotní stav a případně kontaktujte neprodleně záchrannou službu PK. Případný problém oznamte třídním učitelům nebo vedení školy.

Vyhlášení volného dne (tzv. ředitelské volno) pro žáky SZŠ a samostudium pro studenty VOŠZ dne 29. 9. 2023

Vyhlášení volného dne (tzv. ředitelské volno) pro žáky SZŠ a samostudium pro studenty VOŠZ dne 29. 9. 2023. Podrobnosti zde.

VOŠZ – Přijímací řízení

Vyšší odborná škola zdravotnická rozeslala pozvánky do 2. kola přijímacího řízení na e-mailové adresy přihlášených uchazečů. Uchazečům, kteří neuvedli e-mailovou adresu, byly pozvánky zaslány poštou. Pokud jste dosud neobdrželi svou pozvánku, kontaktujte studijní oddělení Mgr. Uhlířovou: tel. 378015222, uhliroval@zdravka-plzen.cz

Písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka – podzimní termín

Písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka se konají 7.9. 2023 od 13:00 hodin v učebnách dle rozpisu na místě. Sledujte průvodce maturitními zkouškami.

https://www.zdravka-plzen.cz/wp-content/uploads/2023/06/Pruvodce-maturitnimi-zkouskami-PODZIM-2023.pdf