Opatření k situaci vyvolané neznámou látkou

Vzhledem k situaci vyvolanou zatím neznámou látkou v čase 5. vyučovací hodiny. Sledujte svůj zdravotní stav a případně kontaktujte neprodleně záchrannou službu PK. Případný problém oznamte třídním učitelům nebo vedení školy.