INFORMACE K ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ

Přípravné kurzy budou zahájeny v týdnu po jarních prázdninách. V úterý 27. 2. od 15:00 kurz českého jazyka a 28. 2. od 15:00 kurz matematiky. Rozdělení do skupin a přidělení učeben bude vyvěšeno ve vstupním vestibulu u vrátnice školy.

Projekt Crop up

Ve dnech 12. a 14. 2. 2024 proběhne na naší škole v učebnách ICT v rámci projektu Crop up workshop na téma tvorba prezentací. Partnerem projektu Crop up je největší mezinárodní studentská organizace na světě – AIESEC. Workshopu rozvíjejícího mladé lidi v oblasti osobního růstu se zúčastní žáci 1. ročníku oboru zdravotnické lyceum.
Více informací o projektu Crop up a studentské organizaci AIESEC najdete na následujícím odkaze https://www.aiesec.cz/

Konference a Celostátní setkání vyučujících NA a DNT ČR

Každý rok probíhá na některé zdravotnické škole Celostátní setkání vyučujících oborů Nutriční asistent a Diplomovaný nutriční terapeut z celé České republiky.

Více informací…