INFORMACE K ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ

Přípravné kurzy budou zahájeny v týdnu po jarních prázdninách. V úterý 27. 2. od 15:00 kurz českého jazyka a 28. 2. od 15:00 kurz matematiky. Rozdělení do skupin a přidělení učeben bude vyvěšeno ve vstupním vestibulu u vrátnice školy.