Přijímací řízení VOŠZ

V sekci „Vyšší odborná škola – přijímací řízení“ jsou zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení.

KREATIVNÍ KAMPAŇ SZÚ – BEZ NIKOTINU

Dne 22. dubna 2024 byla spuštěna kampaň SZÚ „Chytí i Tebe?“ určená pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ. Dané kampaně se zúčastnilo celkem 118 škol, přičemž bylo hodnoceno celkem 451 prací. Naši školu reprezentovali žáci 1MSR, kteří získali speciální cenu SZÚ.

Celý příspěvek

Dětský den

Dětský den pro děti z okolních mateřských a základních škol se konal dne 9.6.2023 v prostorách TJ Sokol Nová Hospoda v Plzni.

Více informací…

Přijímací řízení VOŠZ

Vyšší odborná škola zdravotnická rozeslala pozvánky do 1. kola přijímacího řízení na e-mailové adresy přihlášených uchazečů. Uchazečům, kteří neuvedli e-mailovou adresu, byly pozvánky zaslány poštou. Pokud jste dosud neobdrželi svou pozvánku, kontaktujte studijní oddělení Mgr. Uhlířovou: tel. 378015222, uhliroval@zdravka-plzen.cz

Školní kolo soutěže v první pomoci

Dne 31. 5. 2024 se konalo školní kolo soutěže v  první pomoci v  přírodním prostředí u Košuteckého jezírka.

Více informací…