Prevence rizikového chování žáků

V pátek 10. 5. 2024 proběhla na naší škole preventivní akce zaměřená na rizikové chování žáků. Jednalo se o prevenci přechovávání, distribuci a užívání návykových látek(marihuana). Akce proběhla ve spolupráci s Policií ČR, s psovody za dohledu zástupkyně z OSPOD. Žádná psychotropní látka nebyla nalezena, pouze u několika žáků byla zjištěna přítomnost elektronických cigaret a léků. Projekt byl realizován ve dvou namátkově vybraných třídách a v prostorách šaten.

Přijímací řízení

Střední zdravotnická škola 2. kolo přijímacího řízení nevyhlašuje

Projektový den na ISSZIV

Dne 7. 5. 2024 se žákyně a žáci naší školy účastnili Projektového dne, který nesl název Den zdraví a bezpečí. Více informací…

Výsledkové listiny přijímacích zkoušek na školní rok 2024/25

Výsledkové listiny dle pořadí

 Informační schůzky pro rodiče přijatých uchazečů

Dne 24. 6. 2024 od 16,00 hod se budou konat Informační schůzky pro rodiče přijatých uchazečů. Umístění jednotlivých tříd uvidíte v budově školy.
U oborů (vícetřídních)  Zdravotnické lyceum a Praktická sestra, prosíme rodiče, aby psali na mail: pisova@zdravka-plzen.cz, zda dcera/syn aktivně vykonává nějakou sportovní aktivitu – nejpozději do 31. 5. 2024.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledkové listiny přijímacího řízení bude možné zveřejnit až 15.5.2024.  Do tohoto termínu nás za tímto účelem nekontaktujte. Děkujeme za pochopení.

Miss sestřička

Naši dva žáci se zúčastnili 24.4.2024 soutěže Miss sestřička v Českých Budějovicích.

Více informací…

Daruj krev

V době konání Slavností Svobody v Plzni se žákyně 3APS účastnily doprovodné akce na téma Daruj Krev od FN Plzeň.

Více informací…

Přijímací řízení – aktuální info

1. Odpovědi na dotazy rodičů: Je správně určené místo konání zkoušky?

2. Odeslání pozvánek

3. Smazání jedné pozvánky v Dipsy – týká se pouze těch, kteří konají jednu ze zkoušek na naší škole a druhou zkoušku na druhé střední škole (těch, co jdou k nám na oba termíny se toto netýká.)

4. Propustka

 

Celostátní soutěž v ošetřovatelství

Dne 21.3. 2024 jsme se zúčastnili  VIII.  kola Celostátní soutěže v ošetřovatelství na SZŠ Vinohrady v Praze. Více informací…