Entries by Lenka Uhlířová

Přijímací řízení VOŠZ

Vyšší odborná škola zdravotnická rozeslala pozvánky do 1. kola přijímacího řízení na e-mailové adresy přihlášených uchazečů. Uchazečům, kteří neuvedli e-mailovou adresu, byly pozvánky zaslány poštou. Pokud jste dosud neobdrželi svou pozvánku, kontaktujte studijní oddělení Mgr. Uhlířovou: tel. 378015222, uhliroval@zdravka-plzen.cz

Den otevřených dveří Vyšší odborné školy zdravotnické

VOŠZ zve srdečně všechny uchazeče a zájemce o studium na Den otevřených dveří, který se bude konat 8.4.2024 od 14:30 do 17:30 hodin. Budou poskytnuty základní informace o nabízených studijních oborech, podmínkách přijetí a organizaci studia. V rámci odpoledne bude možné vidět vybavení odborných učeben i laboratoří. Přehled otevíraných oborů pro školní rok 2024/25, přihlášky […]

Vyšší odborná škola zdravotnická – přijímací řízení

Vyšší odborná škola zdravotnická vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obory:

Diplomovaná všeobecná sestra denní forma

Diplomovaná dětská sestra denní forma

Diplomovaný farmaceutický asistent denní forma

Sociální práce a sociální pedagogika denní forma

Bližší informace v sekci „Vyšší odborná škola – přijímací řízení“

VOŠZ – Přijímací řízení

Vyšší odborná škola zdravotnická rozeslala pozvánky do 2. kola přijímacího řízení na e-mailové adresy přihlášených uchazečů. Uchazečům, kteří neuvedli e-mailovou adresu, byly pozvánky zaslány poštou. Pokud jste dosud neobdrželi svou pozvánku, kontaktujte studijní oddělení Mgr. Uhlířovou: tel. 378015222, uhliroval@zdravka-plzen.cz