Přijímací řízení VOŠZ

V sekci „Vyšší odborná škola – přijímací řízení“ jsou zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení.