Environmentálně udržitelná ošetřovatelská péče o pacienty s migračním původem

Cílem projektu je usnadnit ošetřovatelskou péči o migranty z Ukrajiny a další migranty, usnadnit začlenění žáků z Ukrajiny do zdravotnických škol, rozšířit znalosti a dovednosti žáků v multikulturní ošetřovatelské péči a posílit dovednosti žáků v cizích jazycích včetně ukrajinštiny. „Digitálním“ cílem je zkvalitnit ICT znalosti a dovednosti absolventů, zkvalitnit a zpřístupnit vzdělávání prostřednictvím digitálních vzdělávacích nástrojů.

Projekt zrealizuje dvě mezinárodní projektová setkání a tři výukové mezinárodní kurzy pro učitele, kde se naučí, jak vytvořit a zdokonalovat vícejazyčné digitální vzdělávací nástroje k efektivní výuce multikulturní ošetřovatelské péče, migrantů s důrazem na migranty z Ukrajiny a usnadní začlenění migrantů do výuky.

Projekt zrealizuje dvě mezinárodní projektová setkání a tři výukové mezinárodní kurzy pro učitele, kde se naučí, jak vytvořit a zdokonalovat vícejazyčné digitální vzdělávací nástroje k efektivní výuce multikulturní ošetřovatelské péče, migrantů s důrazem na migranty z Ukrajiny a usnadní začlenění migrantů do výuky.