MedLit – Developing media literacy in adult oncology patients

Tento inovativní projekt má za cíl přinést nový přístup k využívání internetu ve zdravotnictví pro onkologické pacienty a jejich rodiny v EU. Projekt pomocí digitálních nástrojů pomůže pacientům posoudit pravdivost informací souvisejících s jejich zdravím a vyhnout se nebezpečí falešných léků. Projekt podpoří aktivní účast na léčebném procesu, podpoří kritické myšlení o mediálních sděleních a rozvine komunitu podpory a výměny zkušeností mezi onkologickými pacienty. Mezi klíčové výsledky projektu patří vývoj vzdělávacích materiálů přizpůsobených potřebám pacienta a posílení sítě komunitních zdravotnických pracovníků. Tento projekt má potenciál významně ovlivnit životy onkologických pacientů a jejich rodin tím, že bojuje proti šíření dezinformací o zdraví na internetu a poskytuje tolik potřebnou podporu během léčebného procesu.

 

Diseminační prezentace

Dne 16.5.2024 proběhla na SZŠ a VOŠZ v Plzni mezi žáky a učiteli diseminační prezentace k novému projektu „MedLit“. Projekt si klade za cíl zvýšit zdravotní mediální gramotnost mezi onkologickými pacienty a vybavit je dovednostmi kritického myšlení, aby rozeznali lékařské dezinformace a vyhnuli se jim. Podporou informovaného rozhodování je snaha chránit pacienty před nebezpečím falešných léčebných postupů a zlepšit jejich schopnost navigovat svou cestu zdraví s jistotou a jasností.