Informace pro žáky a rodiče budoucích 1. ročníků (včetně Adaptačního kurzu).

Informační schůzka pro rodiče se koná dne 26. 6. 2023 od 16,00 hodin v budově školy. (nově v přílohách rozdělení do tříd PKS a ZDL)

Přílohy

Přijímací řízení VOŠZ

V sekci „Vyšší odborná škola – přijímací řízení“ jsou zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení.

Projektový den

Již 8. ročník projektového dne se uskutečnil na plzeňské zdrávce. V letošním roce přinesl téma:„Zdravotnictví v čase“

Více informací…

Dětský den pro děti 9.6.2023

Dětský den pro děti z okolních mateřských a základních škol se konal dne 9.6.2023

Více informací…

Přijímací řízení VOŠZ

Vyšší odborná škola zdravotnická rozeslala pozvánky do 1. kola přijímacího řízení na e-mailové adresy přihlášených uchazečů. Uchazečům, kteří neuvedli e-mailovou adresu, byly pozvánky zaslány poštou. Pokud jste dosud neobdrželi svou pozvánku, kontaktujte studijní oddělení Mgr. Uhlířovou: tel. 378015222, uhliroval@zdravka-plzen.cz