28. září 2022

Dne 28. září 2022 je státní svátek a výuka neprobíhá.

Osmiboj seniorů ve Zbůchu

Dne 7.9.2022 se žáci ze třídy 4CPS účastnili Osmiboje seniorů – Memoriálu Petra Štainigla ve Zbůchu.

více info

Přijímací řízení VOŠZ – 2. kolo

Vyšší odborná škola zdravotnická rozeslala pozvánky k přijímacímu řízení na e-mailové adresy uchazečů. Uchazeči, kteří pozvánku neobdrželi, se mohou obrátit na studijní oddělení. Uchazečům, kteří neuvedli na přihlášce e-mailovou adresu, bude pozvánka zaslána poštou.

VOŠZ – 2. kolo přijímacího řízení

Přijímací řízení VOŠZ : Vyšší odborná škola zdravotnická vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Mezní termín pro doručení přihlášek je 26.8. Bližší informace jsou k dispozici v sekci „VOŠZ – Přijímací řízení“.

Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a jejich rodiče

Rozdělení žáků do tříd
Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a jejich rodiče
Pokyny pro žáky 1. ročníku oboru Laboratorní asistent

Přijímací řízení VOŠZ

V sekci „přijímací řízení VOŠZ“ jsou zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení, pokyny pro přijaté uchazeče a také informace pro zájemce o 2. kolo.