Vánoční strom splněných přání

V prosinci se žáci naší školy stali FAKULTNÍM JEŽÍŠKEM a opět obdarovali ty, kteří nebudou moci trávit vánoční svátky se svými blízkými.

Více informací…

Hromadné darování krve: Záchrana životů je náš společný cíl

V listopadu se na naší škole opět zopakovala velmi záslužná akce „Zdravík dárcem krve“. V letošním roce se přihlásili tři desítky prvodárců, žáků Střední zdravotnické školy napříč všemi obory.

Více informací…

Den otevřených dveří Střední zdravotnické školy Plzeň, Karlovarská 99

SZŠ zve srdečně všechny uchazeče a zájemce o studium na Den otevřených dveří, který se bude konat 15. 1. 2024 od 14:30 do 17:30 hodin. Budou poskytnuty základní informace o nabízených studijních oborech, podmínkách přijetí a organizaci studia. V rámci odpoledne bude možné vidět vybavení laboratoří a dalších odborných učeben. Přehled otevíraných oborů pro školní rok 2024/25

Sexuální výchova na SZŠ

V říjnu a v listopadu realizovali lektoři z řad studentů LF UK semináře na téma Sexuální výchova na SZŠ. 

Více informací…

16. ročník Akademie řemesel v Rokycanech

Dne 12.10.2023 jsme se zúčastnili 16. ročníku výstavy škol Akademie řemesel v Rokycanech.

Více informací…

Stávka 27. 11. 2023

Dne 27. 11. 2023 se většina pedagogických zaměstnanců SZŠ zapojila do vyhlášené stávky učitelů. Výchovu a vzdělávání, z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, nelze zajistit ani v omezeném režimu. Ředitelka školy z tohoto důvodu vyhlašuje přerušení provozu školy – na SZŠ nebude probíhat výuka. Výuka na VOŠZ probíhá.

Budova školy (Karlovarská 99) je otevřena pouze pro zaměstnance, kteří se nezapojili do stávky […]

Jak to chodí u hasičů

Dne 25.10. 2023 jsme s  třídou 2APS  a 3. 11. 2023 s  třídou 2ZDL navštívili  Plzeň střed.

Více informací…