Dne 27. 11. 2023 se většina pedagogických zaměstnanců SZŠ zapojila do vyhlášené stávky učitelů. Výchovu a vzdělávání, z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, nelze zajistit ani v omezeném režimu. Ředitelka školy z tohoto důvodu vyhlašuje přerušení provozu školy – na SZŠ nebude probíhat výuka. Výuka na VOŠZ probíhá.

Budova školy (Karlovarská 99) je otevřena pouze pro zaměstnance, kteří se nezapojili do stávky a pro studenty VOŠZ, kteří zde mají výuku dle rozvrhu.

V Plzni dne 22. 11. 2023

PhDr. Ivana Křížová, ředitelka školy