Jste zde

Maturity20162017

Maturity 2017 - podzimní termín

Rozpis ústních maturitních zkoušek, které se konají v úterý 12/9 2017 na Stření zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni. 
 

 

 

Maturity 2017 - jarní termín

Rozpis ústních maturitních zkoušek, které začínají v pondělí 22/5 2017 na Stření zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni.
Zahájení ve třídách dle pokynu třídních učitelů,  losování první otázky již v 7:40 hodin.

 

Informace k písemným maturitním zkouškám z českého jazyka

Termín konání: 11. 4. 2017 v budově školy

Začátek administrace: ve 12:00 hodin, žáci budou ve třídách včas, nejlépe v 11:50 hodin !!!
Umístění do tříd je k dispozici od 5. 4. 2017 na vývěsce ve vestibulu školy a od 10. 4. 2017 na dveřích učeben.
Vezměte si : Pravidla českého pravopisu, cizinci Slovník spisovné češtiny a překladový slovník.
Žáci 4. ročníků se dostaví až na písemné práce.
Výuka ostatních tříd bude probíhat do 3. vyučovací hodiny včetně.

  

 

 


 • Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu
 • Rozpis ústních zkoušek pro maturity 
 • ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ 
 • Jednotné zkušební schéma -  [schéma, přílohy]
 • Průvodce maturitními zkouškami ve školním roce  
 • Přihláška pro žáky konající MZ v termínu jaro 
   
 • Průvodce maturitními zkouškami ve školním roce 
 • Model MZ v roce
 • Kalendář MZ v roce 
 • Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období 
 • Rozpis studentů k maturitní zkoušce

 


 


1) Seznam témat z literatury - český jazyk

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce společné části v platném katalogu vlastní seznam literárních děl, který obsahuje 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl v daném školním roce.

2) Seznam témat z cizích jazyků

Seznam témat ke společné(státní) ústní zkoušce z jazyků-podklady pro čtvrtou úlohu pracovních listů.

3) Seznam okruhů k praktické maturitní zkoušce


Příručka pro maturanty