Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a jejich rodiče

Rozdělení žáků do tříd
Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a jejich rodiče
Pokyny pro žáky 1. ročníku oboru Laboratorní asistent