Prevence rizikového chování žáků

V pátek 10. 5. 2024 proběhla na naší škole preventivní akce zaměřená na rizikové chování žáků. Jednalo se o prevenci přechovávání, distribuci a užívání návykových látek(marihuana). Akce proběhla ve spolupráci s Policií ČR, s psovody za dohledu zástupkyně z OSPOD. Žádná psychotropní látka nebyla nalezena, pouze u několika žáků byla zjištěna přítomnost elektronických cigaret a léků. Projekt byl realizován ve dvou namátkově vybraných třídách a v prostorách šaten.