Přijímací řízení

Střední zdravotnická škola 2. kolo přijímacího řízení nevyhlašuje