Spolupráce Klubu Pathfinder se Střední zdravotnickou školou

V rámci pondělní schůzky, v odpoledních hodinách přišla družina Svišťů v počtu 12 dětí a 3 vedoucích navštívit naši školu.

Záměrem akce bylo seznámení dětí se specifikami ošetřovatelské péče. Po rozdělení dětí do třech skupin se postupně vystřídaly v odborných učebnách a vyzkoušely si například resuscitaci, obvazovou techniku, rozeznávání kostí lidského těla a přiřazování orgánů na správné místo v těle. Akce se dětem moc líbila, nadšeně se zapojovaly do všech aktivit. K dobrému průběhu akce bylo nezbytné odborné vedení, tím chci poděkovat odborných učitelkám za jejich ochotu se na akci podílet.

V rámci této aktivity jsme z dotace nakoupili pomůcky, jmenovitě: polohovací polštář had L PROFI, rozměr 200x37cm, 2 x bezrtuťový tonometr, fonendoskopy, škrtidla, umyvadlo na mytí vlasů a polohovací podložku.

Budu ráda, když využijete pomůcky při odborné výuce a přispějí vám ke zvýšení kvality výuky.

Mgr. Dagmar Nováková