Jste zde

Informace k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky

Informace k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky a zpětvzetí zápisového lístku najdete zde