Jste zde

Výsledky uchazečů, kteří podávali žádost o nové rozhodnutí (ke dni 23. 6. 2020)

NOVÉ !!! - u oboru Praktická sestra doplněna druhá část

Výsledky