Jste zde

Výuka v době mimořádné situace

V době mimořádné situace zajišťuje SZŠ a VOŠZ Plzeň výuku pro žáky a studenty on line.

Vedení školy a pedagogové komunikují se studenty a žáky prostřednictvím elektronické pošty.

PhDr. Ivana Křížová

ředitelka školy