Jste zde

Edukační program pro ZŠ v poskytování první pomoci

- program nabídne žákům základní informace a praktické procvičení v oblasti předlékařské první pomoci.
- v rámci tohoto programu nabízíme tvorbu edukačních materiálů pro školy, metodickou pomoc v rámci soutěží nebo projektových dnů na ZŠ a zapůjčení  resuscitačních modelů nebo zdravotnického materiálu.
- rozsah dle individuální domluvy
- cena 500,- Kč/třídu