Jste zde

Europass - dodatek k osvědčení

Europass - dodatek k osvědčení pro školní rok 2019/2020 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout zde. Jsou k dispozici v českém jazyce CZ, anglickém EN a německém DE.

Elektronické vydávání dodatků

·  Europass – dodatek k osvědčení můžete získat v elektronické podobě ve formátu pdf, Bližší informace naleznete na: http://www.nuv.cz/dodatky

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3"

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

 

Zdravotnický asistent          CZ   EN   DE

Laboratorní asistent            CZ   EN   DE

Asistent zubního technika   CZ   EN   DE

Zdravotnické lyceum           CZ   EN   DE

Masér sport. a rek.              CZ   EN   DE

Praktická sestra - bude doplněno