Jste zde

Informace k návratu ze zahraničí

NÁVRAT ŽÁKA, STUDENTA. ZAMĚSTNANCE  ZE ZAHRANIČÍ 

Po návratu do školy má žák/student/zaměstnanec povinnost nahlásit, zda byl v posledních 14 dnech před návratem do školy v zahraničí. Pokud ne, neplatí pro něj žádné zvláštní podmínky. Pokud však v zahraničí byl, ověří škola, zda je platně očkován proti Covidu-19 nebo zda v posledních 180 dnech prodělal onemocnění Covid-19. Pokud ano, je mu umožněn přístup do školy. Pokud ne, bude muset škola zařadit zemi, ze které se žák vrátil, do kategorie zemí podle aktuálního seznamu Ministerstva zahraničních věcí, který je dostupný na 

Seznam zemí podle míry rizika nákazy – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz) 

 

 Pokud se žák/student/zaměstnanec vrátil ze země zelené nebo oranžové (země s nízkým a středním rizikem nákazy), může být vpuštěn do školy ihned po návratu ze zahraničí. Do výsledku testu na Covid-19 je však povinen používat respirátor (nikoliv roušku). Test na Covid-19 musí být proveden do 5 dnů od návratu do ČR. 

V případě, že se vrátil ze země světle nebo tmavě červené (země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy) nebo země černé (země s extrémním rizikem nákazy), musí se žák/student/zaměstnanec  podrobit samoizolaci a do výsledku RT-PCR testu, který ukončuje povinnost samoizolace, nemůže být vpuštěn do školy.