Jste zde

Informace o výuce na SZŠ od 24. 5. 2021

Prezenční výuka 1. – 2. ročníků + 3 ZDL od 24. 5. 2021

Vzhledem ke konání maturitních zkoušek (didaktické testy) a vytíženosti vyučujících u MZ, bude ve dnech 24. 5. a 25. 5. 2021 probíhat of-line výuka.

Žáci 1. – 2. ročníků + 3 ZDL se začnou vzdělávat prezenční formou až od 26. 5. 2021. Výuka  probíhá dle normálního rozvrhu. Sledujte též změny v rozvrhu!

TEV probíhá ve venkovním prostoru (v případě změny vás bude vyučující TEV informovat).

Rozvrh bude v průběhu června odrážet změny i částečnou redukci s ohledem na praktické MZ, ústní MZ (6 tříd), přítomnost vyučujících v roli předsedy maturitní komise na jiných SŠ,  prohlídky zdravotní způsobilosti aj.

Testování žáků se koná ve frekvenci 1x týdně (první den osobní přítomnosti žáka v týdnu ve škole). Žádáme žáky i zákonné zástupce, aby se seznámili s povinnostmi žáků a zákonných zástupců k testování (viz. soubor níže).

 

 

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min. Žáci/studenti a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole.